Rules

Om het evenement voor iedereen aangenaam te houden, is een minimum aan regels verplicht. Bij inbreuk van deze regels kan de organisatie de toegang tot het evenement ontzeggen, dit zonder terugbetaling van de toegangsprijs. Door deelname aan PixelLAN v2.0 verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement, en ook met de beslissingen die hieromtrent genomen worden. Hieronder volgt een lijst met kernregels die geldig zijn op PixelLAN v2.0.

 • Burengehucht: het is niet toegestaan de buurtbewoners te storen op welke manier dan ook.

 • Het gebruik van headsets is verplicht. Luidsprekers en/of monitors met geluid zijn verboden.

 • Eigen eten en drank zijn niet toegelaten in de zaal. We hebben een uitgebreid catering aanbod aan democratische prijzen. Pitta, pizza, frieten,… die geleverd worden zullen de zaal niet kunnen betreden.

 • Het is logisch dat wat bij wet niet mag, ook niet getolereerd wordt op PixelLAN v2.0. Het (proberen te) hacken van het aanwezige netwerk en pc’s is niet toegelaten.

 • Auteursrechtelijke bestanden worden niet verstuurd over het netwerk.

 • De PixelLAN v2.0 organisatie is niet aansprakelijk voor de software die aanwezig is op jullie pc, noch wat jullie er mee doen.

 • Enkel het gebruik van een degelijke verdeelstekker zonder schakelaar en/of zekering is toegestaan. Deze zijn vaak de oorzaak van verliesstroom.

 • Drugs is onder elke vorm niet toegelaten op het evenement. Bij inbreuk zal de politie verwittigd worden.

 • In de zaal geldt een volledig rookverbod. Het is ook niet toegestaan om te vapen.

 • Hou de zaal proper voor je medemens en doe je afval in de aanwezige vuilzakken.

 • Bij diefstal en vandalisme zal de politie verwittigd worden en wordt de toegang tot de zaal ontzegd.

 • Ben je minder dan 18 en wil je naar PixelLAN v2.0 komen? Laat je ouders of voogd een papier ondertekenen waarop ze toestemming en hun telefoonnummer geven. Deze zal enkel gebruik worden in geval van nood.